Obec Bílov
plzeňský kraj
sídlo OÚ:
Bílov 39, 331 41 Kralovice

úřední hodiny:
úterý: 19:00 - 20:00

kontakt:
tel.: +420 724 147 648
obec@bilovukralovic.cz

IČ: 477 333 81
nadmořská výška: 489 m
 Titulní strana | MAPA STRÁNEK | Přihlášení do systému 
Hlavní nabídka
Nabídka práce v regionu
Místopisný průvodce
Doporučujeme
Kostel Potvorov

Kralovicko

Dolní Střela

Rakovnicko
Počítadlo
Vítej  
jsi:  
navštěvníkem stránek
 
   
(1) 2 3 »
Vesnice roku 2002 : Vesnice roku 2002

Obec Bílov získala v roce 2002 titul "Vesnice roku". Zde můžete nahlédnout do dokumentů, které byly pro tuto soutěž sepsány.

Čtěte dál... | 898 dalších bajtů
Vesnice roku 2002 : Bílovský zpravodaj

zpět na obsah

V letošním roce se sešlo zastupitelstvo obce poprvé 10. ledna a pak znovu počátkem března 2002. Rád bych Vás zase informoval o dění v obci:

Na prvním zasedání jednalo zastupitelstvo hlavně o způsobu placení odvozu popelnic. Nový zákon o odpadovém hospodářství říká, že by se měl platit paušál na popelnici od každé jednotlivé rodiny. Shodli jsme se však na tom, že systém, zavedený v Bílově, kdy si každý rozhodl, zda bude mít popelnici sám nebo s někým dohromady a zda ji potřebuje vyvážet každý týden nebo méně často, asi vyhovuje nejlépe. Nikdo nebyl schopen navrhnout klíč, podle kterého by se určovalo, kolik by měl platit paušálně za popelnici člověk, který je sám, kolik dva lidé, kolik vícečlenná rodina, kdo by měl nárok na odvoz každý týden a kdo jen jednou za čtrnáct dní. Proto se zastupitelstvo rozhodlo nechat fungovat systém, který platil dosud. Pokud by nás vyšší orgány nebo lepší zkušenosti okolních obcí donutily ke změně, můžeme ji vždy v budoucnu udělat. Současně bych chtěl říci, že pokud by měl někdo z Vás návrh, jak situaci řešit jinak, přijďte.

Čtěte dál... | 5440 dalších bajtů
Vesnice roku 2002 : Závěrem

zpět na obsah

Celkově lze říci, že obec Bílov je vzhledově poměrně atraktivní, jejím nedostatkem je vysoký věkový průměr obyvatel a málo pracovních příležitostí – jev typický pro většinu malých obcí. Jako hlavní úkol do budoucna proto vidíme zatraktivnění obce pro mladé rodiny a pro současné děti, aby se poměr obyvatelstva z hlediska věku obrátil. Proto jsme postavili vodovod a na nás dost drahé sportovní hřiště, proto zlepšujeme a udržujeme vzhled obce a proto také budujeme z bývalého obchodu apartmány pro turisty a z bývalého hostince plánujeme vybudovat jakousi posilovnu kombinovanou se společenskou místností a možná i se saunou.

Čtěte dál... | 1023 dalších bajtů
Vesnice roku 2002 : Péče o krajinu

zpět na obsah

Krajina kolem obce je utvářena převážně zemědělskou výrobou provozovanou převážně ZD Bílov. Vzhledem k tomu, že družstvo hospodaří celkem úspěšně, nevyskytují se kolem obce neobdělané pozemky, které by zaplevelovaly okolí. Nedostatek a jako úkol do budoucna vidím neupravené a rozježděné polní cesty a také neopravené, v některých případech křovím zarostlé kamenné křížky v okolí obce. Problém jsme již diskutovali na zastupitelstvu, ale nepodařilo se ho dosud z personálních i finančních důvodů vyřešit. Pokud se podaří v obci vybudovat fungující apartmány pro rekreaci, bude toto jedním z důležitých úkolů, které nás budou čekat ( což je dobře).

Čtěte dál... | 1425 dalších bajtů
Vesnice roku 2002 : Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

zpět na obsah

Veřejná prostranství zatím příliš nezatěžují pokladnu OÚ, neboť většinu ploch sekají a udržují dva občané bezplatně, jednotliví občané pak udržují prostranství před svými domy – v létě hrabáním a metením, v zimě prohrnují chodník. V roce 2001 poprvé některé plochy obhospodařoval nezaměstnaný dotovaný Úřadem práce P-S, letos pravděpodobně na podobné práce zaměstnáme důchodce z obce. Náročnější práce, jako je prořezávání stromů , strhávání krajnic apod. pak provádíme brigádnicky , dosud je praxe, že většinou bezplatně. Prořezávku stromů konzultujeme s místní vyučeným zahradníkem, panem L. Bulínem, větší zásahy pak s odbornou firmou z Rakovníka.

Čtěte dál... | 2141 dalších bajtů
(1) 2 3 »
Powered by XOOPS 2.0.16 © 2001-2008 The XOOPS Project