Obec Bílov
plzeňský kraj
sídlo OÚ:
Bílov 39, 331 41 Kralovice

úřední hodiny:
úterý: 19:00 - 20:00

kontakt:
tel.: +420 724 147 648
obec@bilovukralovic.cz

IČ: 477 333 81
nadmořská výška: 489 m
 Titulní strana | MAPA STRÁNEK | Přihlášení do systému 
Hlavní nabídka
Nabídka práce v regionu
Místopisný průvodce
Doporučujeme
Kostel Potvorov

Kralovicko

Dolní Střela

Rakovnicko
Počítadlo
Vítej  
jsi:  
navštěvníkem stránek
 
   
Výpisy z bílovských kronik.
(1) 2 3 4 ... 14 »
Kronika : Na závěr

zpět na obsah

Tato kniha byla napsána proto, aby pro všechny zájemce byly co nejvíce zpřístupněny informace, týkající se dějin Bílova.

Nejedná se o dílo historické, údaje z kronik, případně i z ústního podání nebyly dále ověřovány. Pokud došlo k nějakému omylu, nebylo to ze zlé vůle, stejně tak, chybí - li informace o něčem, co čtenář pokládá za důležité.

Jedním z důvodů napsání této knihy bylo i uvědomění si téměř devítisetleté kontinuity bílovských rodů - faktu, na který můžeme být právem hrdi.

Pavel Bulín

Čtěte dál... | 2652 dalších bajtů
Kronika : Maškarní masopustní průvody, čili "kasáta"

zpět na obsah

(Podle zápisu kronikáře Ing. Josefa Koukla z roku 1937)

Nejvýraznějším obyčejem a pamětihodnou tradicí naší obce bývalo pořádání maškarních průvodů na konci masopustu v úterý před popeleční středou. Konaly se se zvláštní slávou a okázalostí.
Mladí věrně zachovávali tradice svých předků v tomto pořádání a činili se co nejvíce, aby maškarní obchůzka byla pochválena od starších.

Připravy na kasátu bývaly dost namáhavé, neboť obléci a ustrojiti až 22 lidí nebylo právě lehkou věcí. Počátek příprav byl již v neděli, kdy se rozdělovaly úlohy a kdy byla první taneční zábava. V pondělí se pokračovalo v přípravách a tančilo se ve všech úborech asi do 11 hodin. Tomu se říkalo "trdlovačka". V úterý již od sedmi hodin začalo hlavní oblékání a celé tři hodiny bylo s tím plno práce. V 11 hodin vyrazil celý průvod z hospody.

Čtěte dál... | 6567 dalších bajtů
Kronika : Vyhlášení rozsudku nad Fr. Sinkule čp.12, nar.5.6.1888

zpět na obsah

J M É N E M   R E P U B L I K Y


Okresní soud v Plasích,odd.2 uznal dne 12. června 1952 ve veřejném hlavním přelíčení takto právem:

Obviněný: František Sinkule, nar.5.6.1888 v Bílově, okr.Plasy, zemědělec na usedlosti o výměře 24,55 ha v Bílově čp.12 t.č. ve vazbě v Plzni.

J E   V I N N E N, že


1./ v roce 1951 v Bílově jako samostatný zemědělec nesplnil stanovené dodávky a to: 24,40 q pšenice, 12,70 q žita, O,84 q luštěnin, 80,35 q brambor, 243 kg hovězího masa, 1 101 kg vepřového masa, 1 794 kusů vajec a 5 853 litrů mléka a v roce 1952 taktéž pak nesplnil za I. čtvrtletí dodávku 1 112 kusů vajec a 1 292 litrů mléka.

2./ neodebral od Hospodářského družstva v Plasích v roce 1951 ani v roce 1952 celkem 1 850 kg různých umělých hnojiv, takže výnos z polí měl značně nižší.

3./ dne 5.1.1953 v Bílově předstíral krádež 20 slepic, ačkoliv to nebyla žádná pravda, aby se vyhnul plnění dodávek vajec v roce 1952.

4./ v roce 1952 v Bílově místo plánovaných 7 dojnic chová pouze 4,že tedy v úmyslu mařit, respektive ztěžovat plnění jednotného hospodářského plánu v zemědělském úseku nesplnil povinnost svého povolání,
č í m ž   s p á ch a l
trestný čin sabotáže podle $85, odst.1 tr.z.

a   o d s u z u j e   s e


za to podle $85/1 tr.z. za použití $30 tr.z. k trestu odnětí svobody v trvání čtyř roků, podle $47 tr.z. k trestu na penězích 50.000 Kčs v případě nedobytnosti k dalším pěti měsícům odnětí svobody, dále se vyslovuje podle $47 tr.z. propadnutí jmění, trest ztráty občanských práv s tím, že práva uvedená v $44/2 tr.z. lze nabýt zpět po 5 letech, podle $54 tr.z. se vyslovuje trest uveřejnění rozsudku.

Všechny tyto tresty jsou nepodmíněné.

Čtěte dál... | 12802 dalších bajtů
Kronika : Obecní úřad, rychtáři, starostové a předsedové MNV

zpět na obsah

Prvním známým rychtářem v Bílově byl v roce 1558 Blažej Bušek, narozený roku 1523.

Dalším známým rychtářem je v roce 1743 Václav Koura čp.13.

Pak následovali: Vojtěch Sinkule čp.6 (1895 - 97), za něhož byla postavena první silnice Potvorov - Bílov - Sedlec.

Ze stejné doby je vzpomínán i František Juha čp.3 - rok 1904- za něhož byl proveden prozatímně úsek silnice v bráně u Škachovic.

Čtěte dál... | 2639 dalších bajtů
Kronika : Pověsti Bílova a okolí

zpět na obsah

(zapsáno kolem roku 1930):

- Věří se zde silně, že jde-li někdo v noci ze Sedlce do Bílova, objeví se najednou velký pes, který svýma velkýma očima zmate člověka tak, že prochází celou noc a přijde domů až před svítáním.

- Na lukách "pod Křížky" se zdržují lidé zvlášť neradi do noci. K večeru totiž přijde na člověka taková únava, že sedne - li, usne a prospí třeba celý týden, až jej někdo probudí. Krávy pasou se "pod Křížky" tak hltavě, že jen s velkou námahou dají se odtrhnouti, a zdrží-li se pastevec do večera, dojí potom samou krev.

Čtěte dál... | 2101 dalších bajtů
(1) 2 3 4 ... 14 »
Powered by XOOPS 2.0.16 © 2001-2008 The XOOPS Project