Obec Bílov
plzeňský kraj
sídlo OÚ:
Bílov 39, 331 41 Kralovice

úřední hodiny:
úterý: 19:00 - 20:00

kontakt:
tel.: +420 724 147 648
obec@bilovukralovic.cz

IČ: 477 333 81
nadmořská výška: 489 m
 Titulní strana | MAPA STRÁNEK | Přihlášení do systému 
Hlavní nabídka
Nabídka práce v regionu
Místopisný průvodce
Doporučujeme
Kostel Potvorov

Kralovicko

Dolní Střela

Rakovnicko
Počítadlo
Vítej  
jsi:  
navštěvníkem stránek
 
   
(1) 2 3 4 ... 19 »
Zápis ze zasedání : zastupitelstva obce Bílov - 30. 7. 2018

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Zdeněk Rom, Jaroslav Bulín,
Marie Košařová, Pavel Babor
Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů,
zahajuji 4. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2018, na kterém Vás všechny
vítám. Je přítomno 7 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je
dostatečný počet k tomu, aby zasedání zastupitelstva obce mohlo právoplatně
jednat a usnášet se na všech bodech jednání.
Navrhuji, aby se dnešní zasedání řídilo tímto programem:
Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Kontrola usnesení z minulé schůze
4. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – VTL Plynovod DN1400,
Kateřinský potok – RU Přimda.
9. Diskuze a různé
10. Usnesení a závěr

Čtěte dál... | 2374 dalších bajtů
Zápis ze zasedání : zastupitelstva obce Bílov - 10. 7. 2018

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Zdeněk Rom, Jaroslav Bulín, Marie Košařová
Omluveni: Pavel Babor
Hosté: Serhij Jolkin

Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 3. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2018, na kterém Vás všechny vítám. Je přítomno 6 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je dostatečný počet k tomu, aby zasedání zastupitelstva obce mohlo právoplatně jednat a usnášet se na všech bodech jednání.

Čtěte dál... | 2208 dalších bajtů
Zápis ze zasedání : zastupitelstva obce Bílov - 14. 12. 2017

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Pavel Babor, Jaroslav Bulín, Zdeněk Rom
Omluvena: Marie Košařová
Hosté: Jaroslava Romová
Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zahajuji
9. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2017, na kterém Vás všechny vítám. Je přítomno
6 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je dostatečný počet k tomu, aby zasedání
zastupitelstva obce mohlo právoplatně jednat a usnášet se na všech bodech jednání.
Navrhuji, aby se dnešní zasedání řídilo tímto programem:

Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Kontrola usnesení z minulé schůze
4. Rozpočet na rok 2018
5. Schválení smlouvy firmou Odpady Bohemia na rok 2018
6. Inventarizační komise za rok 2017
7. Dotace na provoz obchodu v Bílově
8. Příspěvek DSO 1/27 na rok 2018
9. Rozpočtové opatření č. 5
10. Střednědobý výhled na roky 2019 -2021
11. Diskuze a různé
12. Usnesení a závěr

Čtěte dál... | 6650 dalších bajtů
Zápis ze zasedání : zastupitelstva obce Bílov - 14. 11. 2017

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Pavel Babor, , Jaroslav Bulín, Zdeněk Rom
Omluvena: Marie Košařová
Hosté: Jaroslava Romová, Marek Veselý, Ing. Lukáš Václavík, Ing. Ulman
Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zahajuji
8. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2017, na kterém Vás všechny vítám. Je přítomno
6 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je dostatečný počet k tomu, aby zasedání
zastupitelstva obce mohlo právoplatně jednat a usnášet se na všech bodech jednání.
Navrhuji, aby se dnešní zasedání řídilo tímto programem:

Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Kontrola usnesení z minulé schůze
4. Projednání opravy silnice v Bílově
5. Postup prací na OÚ
6. Vyčištění rybníka před čp. 11
7. Nabídka malovaného obrazu z okolí obce
8. Předvánoční rozsvěcování stromku
9. Požadavky hasičů na rok 2018
10. Žádost o příspěvek od Spolku pro obnovu Krašova
11. Schválení příspěvku na dopravní obslužnost na rok 2018
12. Diskuze a různé
13. Usnesení a závěr

Čtěte dál... | 7023 dalších bajtů
Zápis ze zasedání : zastupitelstva obce Bílov - 11. 10. 2017

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Pavel Babor, Marie Košařová, Jaroslav Bulín, Zdeněk
Rom
Hosté: Jaroslava Romová
Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zahajuji
7. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2017, na kterém Vás všechny vítám. Je přítomno
7 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je dostatečný počet k tomu, aby zasedání
zastupitelstva obce mohlo právoplatně jednat a usnášet se na všech bodech jednání.
Navrhuji, aby se dnešní zasedání řídilo tímto programem:

Program:
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Kontrola usnesení z minulé schůze
4. Rozpočtové opatření č. 4
5. Diskuze a různé
6. Usnesení a závěr

Čtěte dál... | 2682 dalších bajtů
(1) 2 3 4 ... 19 »
Powered by XOOPS 2.0.16 © 2001-2008 The XOOPS Project