Obec Bílov
plzeňský kraj
sídlo OÚ:
Bílov 39, 331 41 Kralovice

úřední hodiny:
úterý: 19:00 - 20:00

kontakt:
tel.: +420 724 147 648
obec@bilovukralovic.cz

IČ: 477 333 81
nadmořská výška: 489 m
 Titulní strana | MAPA STRÁNEK | Přihlášení do systému 
Hlavní nabídka
Nabídka práce v regionu
Místopisný průvodce
Doporučujeme
Kostel Potvorov

Kralovicko

Dolní Střela

Rakovnicko
Počítadlo
Vítej  
jsi:  
navštěvníkem stránek
 
   
(1) 2 3 4 ... 22 »
Zápis ze zasedání : zastupitelstva obce Bílov - 2. 3. 2020

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Jaroslav Bulín, Pavel Babor, Serhii Jolkin
Zdeněk Rom
Hosté: Jaroslava Romová

Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 1. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2020, na kterém Vás všechny vítám. Je přítomno 7 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je dostatečný počet k tomu, aby zasedání zastupitelstva obce mohlo právoplatně jednat a usnášet se na všech bodech jednání.
Navrhuji, aby se dnešní zasedání řídilo tímto programem:

Program: 
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Kontrola usnesení z minulé schůze
4. Schválení vyhlášky na psy
5. Smlouva o dopravní obslužnosti
6. Rozpočtové opatření č. 1/2020 a závěrečná zpráva inventarizační komise
7. Výkup pozemků pro stavby rodinných domů
8. Tůně v současné době vyřizujeme vydání stavebního povolení na Stavbu tůni T1 a T2, k.ú. Bílov v Čechách. Stavbou bude dotčeno původní vodní dílo – úprava toku (opevnění dna, které budovala dříve Zemědělská vodohospodářská správa). V současné době je vlastníkem úpravy toku Povodí Vltavy, s.p., který připravuje smlouvu – dohodu o náhradě za zrušení vodního díla. Celková částka náhrady by měla být 181,- Kč. Smlouva by měla být třístranná, pokud tato verze nebude schválena Povodím Vltavy, s.p., bude smlouva pouze dvoustranná, kde jednou se stran smlouvy by byla Obec Bílov.
9. Různé - Chodníky, hasičská věž, kříž, čištění kanalizace, pila pro hasiče, skříně z OÚ, Vyřezání cesty, patníky
10. Diskuze – nesekat trávu, nechat ji vyrůst a vykvést
11. Usnesení a závěr

Čtěte dál... | 9123 dalších bajtů
Zápis ze zasedání : zastupitelstva obce Bílov - 8. 1. 2020

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Jaroslav Bulín, Pavel Babor, Serhii Jolkin
Zdeněk Rom
Hosté: viz seznam zúčastněných
Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 1. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2020, na kterém Vás všechny vítám. Je přítomno 7 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je dostatečný počet k tomu, aby zasedání zastupitelstva obce mohlo právoplatně jednat a usnášet se na všech bodech jednání.
Navrhuji, aby se dnešní zasedání řídilo tímto programem:

Program: 
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Kontrola usnesení z minulé schůze
4. Projednání variantní studie odkanalizování obce
5. Diskuze
6. Usnesení a závěr

Čtěte dál... | 2633 dalších bajtů
Zápis ze zasedání : zastupitelstva obce Bílov - 30. 12. 2019

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Jaroslav Bulín, Zdeněk Rom, Serhii Jolkin,
Pavel Babor
Hosté: Jaroslava Romová
 
Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 9. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2019, na kterém Vás všechny vítám. Je přítomno 7 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je dostatečný počet k tomu, aby zasedání zastupitelstva obce mohlo právoplatně jednat a usnášet se na všech bodech jednání.
Navrhuji, aby se dnešní zasedání řídilo tímto programem:
 
Program: 
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Kontrola usnesení z minulé schůze
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
5. Schválení příspěvku na vývoz popelnic
6. Diskuze a různé
7. Usnesení a závěr

Čtěte dál... | 2436 dalších bajtů
Zápis ze zasedání : zastupitelstva obce Bílov - 28. 11. 2019

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Jaroslav Bulín, Zdeněk Rom, Serhii Jolkin
Omluven: Pavel Babor
Hosté: Jaroslava Romová
 
Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 8. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2019, na kterém Vás všechny vítám. Je přítomno 6 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je dostatečný počet k tomu, aby zasedání zastupitelstva obce mohlo právoplatně jednat a usnášet se na všech bodech jednání.
Navrhuji, aby se dnešní zasedání řídilo tímto programem:
 
Program: 
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Kontrola usnesení z minulé schůze
4. Schválení přijetí dotace na odkanalizování obce ve výši 23 860,- Kč
5. Veřejnoprávní smlouva s Bílovskou zemědělskou
6. REMO – zrušení smlouvy
7. Rozpočtové opatření č.5
8. Měřič rychlosti?
9. DSO schválení rozpočtu
10. Zařazení jednotky hasičů do požárního poplachového plánu kraje
11. Ekologická likvidace olejů
12. Schválení stavby rybníčků pode vsí
13. Schválení záměru stavby Knedlík
14. Jmenování a schválení inventarizační komise za rok 2019
15. Různé
16. Diskuze
17. Usnesení a závěr

Čtěte dál... | 7189 dalších bajtů
Zápis ze zasedání : zastupitelstva obce Bílov - 17. 10. 2019

Přítomni: Josef Slach, Pavel Bulín, Ladislav Bulín, Jaroslav Bulín, Pavel Babor,
Zdeněk Rom, Serhii Jolkin
Hosté: Jaroslava Romová
 
Vážení, ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, zahajuji 7. zasedání zastupitelstva obce Bílov v roce 2019, na kterém Vás všechny vítám. Je přítomno 7 členů zastupitelstva obce z celkového počtu 7 členů. To je dostatečný počet k tomu, aby zasedání zastupitelstva obce mohlo právoplatně jednat a usnášet se na všech bodech jednání.
Navrhuji, aby se dnešní zasedání řídilo tímto programem:
 
Program: 
1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3. Kontrola usnesení z minulé schůze
4. Rozpočtové opatření č.4
5. Odpadové hospodářství – bioodpad, velkoobjemový odpad
6. Nabídka Marius Pedersen – vyplňování výkazů firmě EKO KOM
7. Dokončení opravy silnice v obci a fakturace prací
8. Pořízení nábytku – regálů do kanceláře OÚ a do archívu OÚ
9. Webové stránky obce
10. Různé:
- Drobné práce – dokončení: postavení hasičské věže, osazení kříže směrem na V. Libyni, dozdění otvorů po stavbě nového topení na OÚ, otočení zrcadla na křižovatce u čp. 16, osazení radaru na opravenou silnici
- provedení povinné skartace
- kronika Bílova
- sraz rodáků 2020
- zpoplatnění rybolovu v obci
- akce před Vánocemi?
11. Diskuze
12. Usnesení a závěr

Čtěte dál... | 9504 dalších bajtů
(1) 2 3 4 ... 22 »
Powered by XOOPS 2.0.16 © 2001-2008 The XOOPS Project