Obec Bílov
plzeňský kraj
sídlo OÚ:
Bílov 39, 331 41 Kralovice

úřední hodiny:
úterý: 19:00 - 20:00

kontakt:
tel.: +420 724 147 648
obec@bilovukralovic.cz

IČ: 477 333 81
nadmořská výška: 489 m
 Titulní strana | MAPA STRÁNEK | Přihlášení do systému 
Hlavní nabídka
Nabídka práce v regionu
Místopisný průvodce
Doporučujeme
Kostel Potvorov

Kralovicko

Dolní Střela

Rakovnicko
Počítadlo
Vítej  
jsi:  
navštěvníkem stránek
 
   
Formuláře- Ohlášení drobné stavby
- Žádost o povolení kácení dřevin
- Přiznání k místnímu poplatku ze psů
- Povolení pálení ohně
- Žádost o poskytnutí informací
- Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění skládky
- Žádost o povolení zvláštního užívání veř. prostr. pro umístění prodejního zařízení
- Žádost o povolení zvláštního užívání veř. prostr. pro umístění stavebního materiálu
- Žádost o vydání povolení k užívání veřejné zeleně
- Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění zařízení k poskytování služeb
- Žádost o pronájem obecního bytu
- Potvrzení o řádné úhradě nájemného
- Žádost o povolení zvláštního užívání veř. prostr. pro umístění reklamního zařízení
- Žádost o vrácení přeplatku za příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
- Žádost o zápis do evidence samostatně hospodařícího rolníka
- Žádost ke zrušení zvláštního užívání komunikace - vyhrazeného parkovacího místa
- Přiznání k místnímu poplatku z ubytovacích kapacit
- Přiznání k místnímu poplatku za rekreační pobyt
- Žádost o souhlas ke konání akce se zvířaty
- Žádost o povolení užívání vyhrazeného parkovacího místa
- Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného
- Potvrzení o návštěvě dítěte a délce doby trvání této návštěvy v jeslích, mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení pro děti předškolního věku
- Přihláška dítěte do předškolního zařízení
- Potvrzení o domácím ošetření dítěte
- Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
- Ohlášení informačního, reklamního a propagačního zařízení
- Žádost o osvobození od hrazení příspěvku

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF
Powered by XOOPS 2.0.16 © 2001-2008 The XOOPS Project